Vastaavan työnjohtajan palkkaaminen

Rakennusmääräyskokoelman mukaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa viimekädessä koko rakennushankkeesta. Kirjallisesti sopimalla on kuitenkin mahdollista siirtää osa tehtävistä ja vastuista yhteistyökumppaneille. Vastaavan työnjohtajan palkkaaminen ei ole vain nimellinen toimenpide vaan vastaava toimii sinun etujesi ajajana valvomalla, että rakennusprojektisi etenee säännösten ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Vastaavatyonjohtaja talon edessa

Aina kun tehdään luvanvaraista rakennustyötä, on kohteella oltava rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vastaava työnjohtaja eli vastaava mestari. Rakennustyötä ei saa aloittaa eikä jatkaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt vastaavan työnjohtajan kohteelle.

Vastaavan työnjohtajan vastuut ja tehtävät

Vastaavan työnjohtajan vastuusta ja tehtävistä esiintyy jonkin verran epäselvyyksiä. Huomioitavaa onkin, että vastaava työnjohtaja kantaa erityisen vastuun rakentamisessa ja tehtävä on lakisääteinen. Tästä syystä vastaavan on oltava myös koulutukseltaan ja kokemukseltaan tehtävään sopiva. Rakennusvalvontaviranomaisten vaatimukset vastaavan työnjohtajan pätevyydelle vaihtelevat hieman paikkakuntakohtaisesti. Normaalisti vaaditaan vähintään rakennusinsinöörin tai rakennusmestarin koulutus. Naapurin Erkki ei siis aina välttämättä ole paras vaihtoehto tehtävään.

Vastaavan työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Vastaavan työnjohtajan on myös huolehdittava, että rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla. Omakotitalotyömaalla vastaava työnjohtaja voi toimia myös pääsuunnittelijana, joten kannattaa selvittää riittääkö ehdokkaan pätevyys myös tuohon tehtävään.

Vastaavaa mestaria valitessasi kannattaa olla huolellinen ja kysellä myös suosituksia aikaisemmin rakentaneilta tuttavilta ja sukulaisilta.

 

Tee aina kirjallinen sopimus

Rakennusmääräyskokoelman mukaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa viimekädessä koko rakennushankkeesta. Kirjallisesti sopimalla on kuitenkin mahdollista siirtää osa tehtävistä ja vastuista yhteistyökumppaneille. Vastaavan työnjohtajan palkkaaminen ei ole vain nimellinen toimenpide vaan vastaava toimii sinun etujesi ajajana valvomalla, että rakennusprojektisi etenee säännösten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Tästä syystä sopimus tehdään aina kirjallisesti.

Sopimuksessa kannattaa käydä läpi yksityiskohtaisesti vastaavan työnjohtajan suoritusvelvollisuuden laajuus sekä sopia kirjallisesti myös vastuukysymyksistä ja yksilöidä tehtävästä maksettava palkkio. Palkkio voi olla tuntikorvaukseen perustuva tai kokonaispalkkio. Myös muut kustannukset, kuten esimerkiksi kilometrikorvaukset kannattaa sopia kirjallisesti sopimuksessa.

Missä vaiheessa hankin vastaavan työnjohtajan

Mitä aikaisemmassa vaiheessa rakennusprojektiasi alat etsiä vastaavaa työnjohtajaa sen parempi. Kiire rakentamisessa ei koskaan kannata. Jos vastaava työnjohtaja on mukana jo projektin alkuvaiheessa, on hänenkin helpompi valvoa projektia jossa on ollut mukana jo alusta asti.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty, ja ne päättyvät loppukatselmukseen. Tehtävästä voi vapautua ennen loppukatselmusta vain pyytämällä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta vapautusta tai rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyessä toisen henkilön työnjohtajan tilalle.

 

PYYDÄ TALOTARJOUS

  1. Digitalisaatio mahdollistaa paremman palvelun myös talonrakennusalalla
  2. Toimitusjohtajan katsaus
  3. Omakotitalon hiilijalanjälki

Tilaa esitteemme