Tontti rakentamiskuntoon

Ennen talotoimituksen saapumista varsinaiset rakennustyöt tontilla aloitetaan laittamalla se rakentamiskuntoon. Tontilta poistetaan ensimmäisenä ylimääräiset puut ja maa-aines.Työmaalle tarvitaan sähköä ja vettä viimeistään perustuksentekovaiheessa

Omatalo perinteinen punainen puutalo

Ylimääräisien puiden ja maa-aineksien poistamisen jälkeen tuodaan vesijohto ja viemäri rakennettavan talon sisäpuolelle. Varsinainen vesimittarin kytkentä tilataan vesilaitokselta lattiavalun jälkeen. Tässä yhteydessä suoritetaan myös sähkökaapelin, puhelin‐ ym. liittymäjohtojen kaivaminen. Tonttikeskuksen ja syöttö‐ ja maadoituskaapeli hankitaan sähkölaitokselta, sähkötarvikeliikkeestä tai ulkopuoliselta urakoitsijalta. Tonttikeskus on mahdollista saada myös Omatalon talotoimitukseen. Tonttikeskuksen sijainti tarkistetaan lupakuvista. Tonttikeskuksen sisään jätetään riittävästi syöttö‐ ja maadoituskaapelia, jotta keskus voidaan siirtää myöhemmin perustuksen viereen. Keskukselle järjestetään myös väliaikainen tuenta, jotta se pysyy pystyssä.

Samalla tontin liittymään asennetaan myös ojarumpu ja tarkistetaan, että täysperävaunurekka pääsee tontille. Mikäli tontille ei täysperävaunulla pääse tai tila ei riitä, järjestetään välivarastointipaikka elementeille ja kattoristikoille sekä näiden siirtämiseen rakennuspaikalle soveltuva kalusto. Elementtien asennus aloitetaan välittömästi talotoimituksen saavuttua. Tontille täytyy hankkia jätelava tai merkitä rakennusjätteiden sijoituspaikka 5 ‐ 10 m etäisyydelle talosta ennen elementtitoimitusta.

Tontin soratäytöt

Seuraavaksi suoritetaan tontin soratäytöt. Perustussuunnittelijan ja vastaavan mestarin opastuksella valitaan sopiva maa-aines, joka tiivistetään ja tasataan perustuksen alapinnan tasoon.

Perustukset

Omatalolla perustukset kuuluvat muuttovalmiiseen ja sisustusvalmiiseen toimitukseen. Perustukset tehdään paikalla valaen. Perustukset voidaan tehdä poikkeustapauksissa myös harkoista muuraten. Perustusten teko tapahtuu tähän työhön erikoistuneiden urakoitsijoiden toimesta. Maaperälausunnosta selviää edellyttääkö tontti erikseen tilattavaa anturallista matalaperustusta, laattaperustusta tai paalutusta.

Perustuksen jälkeiset maatyöt

Perustusten täyttömaan laatu selviää perustussuunnitelmasta. Jos tietoa ei löydy perustussuunnitelmasta, vastaava mestari auttaa laadun selvittämisessä. Tässä yhteydessä tehdään myös perustuksen ulkopuolisen routaeristys ja mahdollinen salaojitus tilaamasi urakoitsijan toimesta sekä salaojitus ja sadevesiverkoston rakentaminen. Sadevesikaivojen paikat selviävät rakennuksen julkisivukuvin piirretyistä syöksytorvista. Mikäli kohteeseen tulee vesi‐ilmalämpöpumppu, ulkoyksikön alle perustuksen viereen tuodaan sadevesiputki kondenssivedelle. Putken toinen pää nostetaan perustuksen yläpinnan tasalle ja toinen pää liitetään talon sadevesijärjestelmään.

Rakennustarvikkeiden saapuminen

Talotoimitus tuodaan tontille ajoneuvoyhdistelmällä. Ennen talotoimitusta kannattaa vielä varmistaa rakennuspaikalle johtavan tiestön kunto ja leveys sekä varata rakennustarvikkeille tasainen paikka. Asennukseen tarvittavia materiaaleja voidaan toimittaa suoraan tontille alihankkijoilta noin viikkoa ennen elementtitoimitusta. Talopaketin ja perusrakennusaineiden vastaanottamisen hoitavat Omatalon asentajat.

Lue seuraavaksi talon rakentamisvaiheesta >

TILAA RAKENTAJAN PIKAOPAS

  1. Toimitusjohtajan katsaus
  2. Omakotitalon hiilijalanjälki
  3. Talon rakentamisen kustannukset

Tilaa esitteemme