Rakennuslupa – Miten prosessi etenee

Lupaprosessiin kannattaa varata tarpeeksi aikaa. Mitä täydellisemmin hakemus liitteineen on täytetty, sitä nopeammin rakennusvalvontaviranomainen pystyy rakennusluvan käsittelemään.

Rakennusluvan hakeminen onnistuu myös sähköisesti.

Ennen kuin lähdetään hakemaan rakennuslupaa, tulee taloluonnokset esitellä rakennusvalvonnassa. Taloluonnoksina voi käyttää esimerkiksi Omatalon tarjousvaiheen luonnoksia tai tilauksen jälkeen tehtyjä rakennuslupakuvien tarkistussarjoja. Pääkaupunkiseudulla kohteen ensiesittely kannattaa tehdä heti luonnosten valmistumisen jälkeen. Tällöin voidaan ottaa rakennusviranomaisen kanta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huomioon. Esimerkiksi voiko valitsemasi talomallin sijoittaa tontillesi.

Kuvien esittely onnistuu joissain kunnissa sähköisesti Lupapisteen neuvontapyynnöllä, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tulee pääsuunnittelijan varata aika lupakäsittelijältä kohteen esittelyä varten. Esittelyssä rakennusviranomainen kertoo suunnitelmiin mahdollisesti tarvittavat lisäykset ja muutokset. Samalla voidaan käydä läpi myös rakennuslupaan tarvittavat liitteet ja asiakirjat. Talomyyjältä voi myös neuvoa rakennusluvan liitteistä, sillä osa näistä on sellaisia jotka tilataan esim. kaupungin vesilaitokselta ja niiden saaminen voi joillakin paikkakunnilla kestää pitkäänkin. Kun tarvittavat asiakirjat tilaa hyvissä ajoin, ei niiden odottelu hidasta sitten itse rakennuslupaprosessia.

Sähköinen lupapalvelu helpottaa rakennusluvan hakemista

Jo 181 kunnassa voi rakennusluvan hakea sähköisesti Lupapisteen kautta osoitteesta www.lupapiste.fi. Lupapisteeseen rekisteröityminen on ilmaista. Rekisteröitymiseen tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Rekisteröitymisen jälkeen palveluun kirjaudutaan sähköpostiosoitteella ja itse valitsemalla salasanalla. Vaikka Lupapisteessä rakennuslupahakemuksen pystyy periaatteessa avaamaan, täyttämään ja jättämään itse, se kannattaa jättää pääsuunnittelijan tehtäväksi.

Pääsuunnittelija valvoo ja ohjaa suunnittelua, on yhteydessä rakennusvalvontaan ja tietää, mitä tietoja hakemukselle on täytettävä ja mitä liitteitä sille on lisättävä.

Jos pääsuunnittelija avaa hankkeen Lupapisteeseen, hän kutsuu hankkeelle rakennuttajan, joka hyväksymällä kutsun valtuuttaa pääsuunnittelijan toimimaan kohteen pääsuunnittelijana. Kohteelle kutsutaan lupavaiheessa myös rakennussuunnittelija, rakennesuunnittelusta vastaava (useimmiten perustussuunnittelija) sekä LVI-suunnittelija. Nämä tulevat Omatalon kautta, mikäli kyseessä on muuttovalmistalo perustuspaketilla. Tällöin asiakas valtuuttaa Lupapisteessä Omatalo Oy:n joka nimeää sitten yhteistyökumppanisuunnittelijansa kohteelle.

Pääkaupunkiseudulla lisäksi tarvitaan myös pohjarakennesuunnittelija, joka useimmiten on mahdollista palkata pohjatutkimuksen tehneen yrityksen kautta. Suunnittelijoiden tulee täyttää kohteelle omat tietonsa ja lisätä kohteen liitteisiin tutkintotodistuksensa sekä CV:nsä, jotta rakennusvalvontaviranomainen voi todeta suunnittelijoiden kelpoisuuden tehtäväänsä.

Rakennuslupaan tarvittavia piirustuksia ovat:

 • asemapiirros
 • pohjapiirrokset
 • leikkaus
 • julkisivut

Mahdollisesti tarvittavia muita piirustuksia ovat:

 • hulevesisuunnitelma
 • kerrosalalaskelma
 • keskikorkeuslaskelma
 • yhteneväisyysjulkisivu
 • aitapiirros

Muita tarvittavia liitteitä ovat:

 • rakennuslupakartat
 • todistus tontin hallintaoikeudesta mm. lainhuuto tai kauppakirjakopio
 • valtakirja, jos tontin kaikki omistajat eivät toimi hakijoina
 • naapureiden kuulemiset/suostumukset (voidaan antaa maksua vastaan myös kunnan tehtäväksi)
 • energiaselvitys ja -todistus
 • liitoskohtalausunto tai haja-asutusalueella kiinteistön vesi- ja jätevesiselvitys
 • pohjatutkimus tai perustamistapalausunto
 • ääneneristysselvitys, jos tontti sijaitsee esim. lento, tie- tai raideliikennemelualueella
 • lupakäsittelijän pyynnöstä ennakkoneuvottelumuistio ja/tai hankeselvitys
 • purkulupaa haettaessa asbesti- ja haitta-ainekartoitus
 • tarvittaessa valokuvia naapurirakennuksista ja purettavasta rakennuksesta

Varaa rakennuslupaprosessiin tarpeeksi aikaa

Kun hakemuksen kaikki tarvittavat kohdat on täytetty ja kaikki tarvittavat liitteet lisätty, voidaan hakemus jättää rakennusvalvonnan käsiteltäväksi. Lupaprosessiin kannattaa varata tarpeeksi aikaa. Mitä täydellisemmin hakemus liitteineen on täytetty, sitä nopeammin rakennusvalvontaviranomainen pystyy luvan käsittelemään.

Anne Savolainen
Arkkitehtisuunnittelu, Omatalo Oy

Tarvitsetko neuvoa rakentamiseen liittyen?

JÄTÄ MEILLE VIESTI

 1. Toimitusjohtajan katsaus
 2. Omakotitalon hiilijalanjälki
 3. Talon rakentamisen kustannukset

Tilaa esitteemme