Rakennusala ylläpitää Suomen taloutta

Suomen orastava talouden nousu on saanut kiinteistö- ja rakennusalasta tarvitsemansa veturin. Kasvukeskuksiin suuntautuva muuttoliike on megatrendi, jonka imussa Suomen asuntokantaa uudistetaan.

Kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on hyvä

Pitkään jatkunut poliittinen keskustelu kestävyysvajeesta ja sen aiheuttamasta rakenneuudistusten tarpeesta on jakanut mielipiteitä voimakkaasti. Eri eturyhmillä ja kansalaisilla on eriäviä mielipiteitä siitä, miten tilanteessa tulisi toimia. Julkisuudessa tilannekuva on sellainen että liian vähän, liian myöhään ja väärin tehty. Vain huono uutinen on uutinen.

Kuluttajien odotukset tulevaisuudesta ovat toisenlaisia. Vuodesta 2012 lähtien kuluttajien odotukset Suomen talouteen ovat nousseet. Vuoden 2016 kuluessa sama positiivinen trendi on tarttunut odotuksiin omasta taloudesta. Taitaa sittenkin olla niin, että me suomalaiset uskomme rakenneuudistusten toimivuuteen ja päätösten oikeudenmukaisuuteen.

Kuluttajien odotus omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua. Lähde: Tilastokeskus 27.9.2016

Kuva 1. Kuluttajien odotus omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua. Lähde: Tilastokeskus 27.9.2016

Kaupungistuva Suomi tarvitsee myös omakotitaloja

Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen tehostaa liikkumista ja liikenteen resurssien käyttöä. Tiiviimpi kaupunkimainen asuminen tarjoaa julkista tilaa ja ihmisten välisiä kohtaamismahdollisuuksia. Tämän on todettu lisäävän toimeliaisuutta, innovatiivisuutta ja viihtyisyyttä.

Kaupunkimaiseen asumiseen on syntynyt noidankehä. Vuokra-asumisen kysyntää on tyydytetty pääasiassa kalliilla kerrostalotuotannolla. Tälle vaihtoehtona olisi kaavoittaa kasvukäytävien varsille uusia omakotialueita.

Asunto- ja pientalorakentaminen hankintatavoittain. Lähde: Rakennustutkimus RTS Oy, Ammattimainen Asuntorakentaminen 2016, Heinäkuu 2016.

Kuva 2. Asunto- ja pientalorakentaminen hankintatavoittain. Lähde: Rakennustutkimus RTS Oy, Ammattimainen Asuntorakentaminen 2016, Heinäkuu 2016.

Kaupungistuvaan Suomeen tulisi toteuttaa asuntoja monipuolisesti. Kaupunkien ydinkeskustat voisivat olla nykyistä tiiviimpinä ja korkeampina. Myös nykyiselle valtatekniikalle 4-8 krs. kerrostaloille on edelleen paikkansa metrojen ja raitioteiden varrella.

Suomalaiset haluavat asua omakotitalossa

Halutuin asumismuoto omakotitalossa asuminen on edullista ja ekologista. Omakotitalon rakentaminen on jopa puolet halvempaa kuin kerrostaloasunnon rakentaminen.

Esimerkiksi Uudellemaalle työn perässä muuttavalle olisi syytä olla myös muita asumisen vaihtoehtoja kuin kerrostaloasuminen. Keskustan yksiö ja kaksio maksavat saman verran kuin kohtuullisen työmatkan päässä oleva omakotitalo, kun kaavoitamme omakotialueita hyvien liikenneyhteyksien varsille.

Omatalo kasvaa asiakaspalvelulla

Omatalon myynti kasvaa voimakkaasti. Kuluttajille tarjoamme Avaimet käteen -toteutuksen helppouden. Yritysasiakkaidemme projekteissa kannamme vastuun tarjoamalla halutussa laajuudessa puurakenteita, suunnittelua ja työmaaurakointia. Molemmissa asiakassegmenteissä kasvu perustuu esivalmistettujen puurakenteiden ja projektinjohtourakoinnin muodostamaan ylivoimaiseen tuote- ja palvelukokonaisuuteen.

Valmistalomyynnin suhdannenäkymät. Lähde PTT ry 6.9.2016

Kuva 3. Valmistalomyynnin suhdannenäkymät. Lähde PTT ry 6.9.2016

Tapio Pitkänen Omatalo Oy:n toimitusjohtaja

  1. Toimitusjohtajan katsaus
  2. Omakotitalon hiilijalanjälki
  3. Talon rakentamisen kustannukset

Tilaa esitteemme