Puhdas sisäilma on avain asumismukavuuteen

Erityisesti Suomessa jossa vietetään pitkiä aikoja sisällä talven vuoksi, ilmanvaihdon ja tasaisen lämmön jakautumisen merkitys asumismukavuudelle korostuu.

unelma omasta talosta

Erityisesti Suomessa jossa vietetään pitkiä aikoja sisällä talven vuoksi, ilmanvaihdon ja tasaisen lämmön jakautumisen merkitys asumismukavuudelle korostuu. Toimiva ilmanvaihto vaikuttaa sekä asukkaiden terveyteen että rakennuksen kunnossa pysymiseen ja talon energiatehokkuuteen. Puhdas sisäilma syntyy toimivasta ilmanvaihdosta ja mahdollistaa hyvän ja terveen asumisen.

Sisäilman epäpuhtaudet

Sisäilman laatua heikentäviä seikkoja ovat ulkoa tulevat epäpuhtaudet ja jopa asukkaiden hengitysilma. Epäpuhtauksia aiheuttavat myös mm. huonepöly, lemmikkieläimet, ruuan valmistus sekä erilaiset rakennusaineista ja huonekaluista irtoavat päästöt. Toimivan ilmanvaihdon tehtävänä on kuljettaa sisäilman epäpuhtaudet ja kosteus ulos ja tuoda raikas ulkoilma sisälle. Jos ilmanvaihto ei toimi kunnolla ja kosteus jää rakennuksen sisälle voi siitä seurata esimerkiksi kylpyhuoneen kosteusvaurioita.

Nykyaikainen koneellinen tulo- ja poistojärjestelmä

Ilmanvaihtojärjestelmän tehtävä on ylläpitää rakennuksessa hyvää sisäilmaa. Nykyaikaisessa rakentamisessa ei enää käytetä painovoimaista ilmanvaihtoa, vaan sekä tulo- että poistoilmaa liikutetaan koneellisesti. Tämä tapa varmistaa tasaisen ilmanvaihdon koko rakennuksessa, johtamalla riittävästi raitista ilmaa hengitettäväksi ja poisjohtamalla hiilidioksidipitoinen ilma. Koneellista ilmanvaihtojärjestelmää ei pidä normaalitilanteessa koskaan kokonaan sulkea. Järjestelmän etuna on lisäksi energiatehokkuus, koska poistoilmaan liitettävällä lämmöntalteenotolla voidaan lämmittää tuloilmaa poistoilman lämpöenergialla.

Ilmanvaihdon venttiilien sijoittaminen

Ilmanvaihdon tuloventtiilit sijoitetaan oleskelutiloihin. Poistoilmaventtiilit sijoitetaan tiloihin joissa syntyy eniten epäpuhtauksia ja kosteutta, kuten keittiöön, vessaan, kylpyhuoneeseen ja vaatehuoneeseen. Koneellisen ilmanvaihdon säätöjen on tärkeää olla tasapainossa, ettei korvausilmaa imetä rakenteiden välistä. Uusien Omatalojen ilmanvaihto säädetään ennen luovutusta kohdalleen, joten tulevan asukkaan ei tarvitse itse säätää ilmanvaihtoventtiilejä. Turha säätäminen voi jopa sotkea talon ilmanvaihdon. Hyvää sisäilmaa tulee ylläpitää asuessa tehokkaalla ja säännöllisellä siivouksella. Tuloilmakanavat kannaattaa myös puhdistaa 5-10 vuoden välein, jotta tuloilma säilyy aina raikkaana.

Tiiveysmittaus

Jokaiseen Omatalon muuttovalmis- ja sisustusvalmistoimituksen taloon tehdään myös tiiveysmittaus ennen luovutusta. Tiiveysmittauksella varmistetaan talon rakennusfysikaalinen toimivuus ja näin sisäilman terveys sekä talon energiatehokkuus. Hyvä tiiveys saavutetaan huolellisella rakentamisella jo tehtaalla elementtien teossa ja rakennuspaikalla elementtien asennuksessa. Tehty tiiveysmittaus on arvokas todistus tulevalle asukkaalle rakentamisen laadusta ja tae terveellisestä sisäilmasta.

Omatalojen talotekniikkaan voit tutustua:

Tilaamalla sisustus- ja LVIS -esitteemme

  1. Toimitusjohtajan katsaus
  2. Omakotitalon hiilijalanjälki
  3. Talon rakentamisen kustannukset

Tilaa esitteemme