Pääsuunnittelijan palkkaaminen

Hyvän pääsuunnittelijan palkkaaminen on rakentajan tärkein henkilövalinta, vastaavan työnjohtajan valinnan ohella. Pääsuunnittelija lain mukaisesti vastaa siitä, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää niille asetetut vaatimukset.

pääsuunnittelijan valinta

Pääsuunnittelijan vastuut ja tehtävät

Maankäyttö- ja rakennuslain 120 a §:n mukaan, rakentamisen suunnitteluun tulee nimetä suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija. Hyvän pääsuunnittelijan palkkaaminen on rakennushankkeen onnistumisen kannalta rakentajan tärkein henkilövalinta, vastaavan työnjohtajan valinnan ohella. Pääsuunnittelija lain mukaisesti vastaa siitä, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää niille asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelija myös neuvoo luonnos- ja lupavaiheessa rakennuttajaa sekä kommunikoi koko rakennusprojektin ajan rakennusvalvonnan kanssa. Rakennusvaiheessa päävastuu työmaan ja rakennusprojektin sujuvuudesta siirtyy vastaavalle työnjohtajalle.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan pääsuunnittelijan on huolehdittava yhteistyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla:

  • Hankkeen aikataulusta ja suunnitteluajan riittävyydestä
  • Suunnittelun lähtötietojen kattavuudesta ja ajantasaisuudesta sekä lähtötietojen toimittamisesta muille suunnittelijoille
  • Suunnitelmien riittävyydestä
  • Lupa-asiakirjojen ja erityissuunnitelmien ja selvitysten laatimisesta ja toimittamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle
  • Lupapäätöksen jälkeen suunnitelmiin tehtävien muutosten suunnittelun yhteensovittamisesta ja muutosten edellyttämän hyväksynnän tai luvan hakemisesta
  • Suunnittelijoiden vastuunjaosta ja yhteistyöstä sekä suunnittelun yhteensovittamisen menettelyistä.

Pääsuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset

Pääsuunnittelijalle on asetettu kelpoisuusvaatimukset ja hän on yleensä koulutukseltaan rakennusarkkitehti, arkkitehti tai rakennusinsinööri. Joissakin tapauksissa myös pitkän ja vankan kokemuksen omaava rakennusmestari voi tulla kysymykseen. Kelpoisuudet vaihtelevat rakennuskohteen vaativuusluokan mukaan. Omakotitalo voi jossain kunnassa tai kaupunginosassa olla vaativuusluokaltaan tavanomainen, mutta esimerkiksi Helsingissä kaikki pientalokohteet ovat vaativia kohteita. Vaikka saattaa tuntua houkuttelevalta palkata tehtävään tuttu rakennusinsinööri, niin kannattaa varmistaa käykö hänen pätevyytensä kyseiseen tehtävään.

Hyvän pääsuunnittelijan etsimiseen kannattaa panostaa

Heppoisin perustein valittu pääsuunnittelija saattaa tulla rakentajalle kalliiksi esimerkiksi vääränlaisilla suunnitelmilla. Pätevä pääsuunnittelija tietää, millaisen talon tontille saa rakentaa, jotta se on alueen asemakaavan ja mahdollisten rakennustapaohjeiden mukainen. Asemakaava ja rakennustapaohjeet voivat määrittää tarkastikin esim. talon tyypin, korkeuden, pintamateriaalit ja sijainnin tontilla, joten ilman oikeanlaista ohjeistusta nämä asiat voivat tulla rakentajalle yllätyksenä. Hyvä pääsuunnittelija myös tietää, milloin poikkeuslupaa kaavamääräyksistä kannattaa hakea ja milloin kannattaa sen sijaan etsiä kokonaan toinen tontti.

Jos olet siis mieltynyt juuri tiettyyn talomalliin, kannattaa pääsuunnittelijan avustuksella etsiä tontti, johon se on mahdollista luontevasti rakentaa. Esimerkiksi rinteeseen suunniteltua taloa voi olla vaikea muokata tasamaalle rakennettavaksi tai tasamaan ratkaisua rinnetontille.

 
Anne Savolainen ja Katariina Paatelainen RA
Arkkitehtisuunnittelu, Omatalo Oy/Ark & Balance

PYYDÄ TALOTARJOUS

  1. Digitalisaatio mahdollistaa paremman palvelun myös talonrakennusalalla
  2. Toimitusjohtajan katsaus
  3. Omakotitalon hiilijalanjälki

Tilaa esitteemme