Omakotitalon maanrakennustyöt

Maanrakennustyöt tarkoittavat tontin kaivamista, louhimista, murskeen ja sepelin levitystä ja tiivistämistä sekä eristeiden ja tekniikan asennusta.

Mitä ovat omakotitalon maanrakennustyöt

Maanrakennustyöt tarkoittavat tontin kaivamista, louhimista, murskeen ja sepelin levitystä ja tiivistämistä sekä eristeiden ja tekniikan asennusta. Maanrakennustöihin kuuluvat myös aseman profilointi, ajoliittymän-, rasitetien- ja piha-alueiden teko.

Myös kiinteistöliittymien teko, eli vesijohdon-, jäte- ja hulevesiviemärin liitämistyöt sekä sähkö- ja televaraukset ovat osa pohjarakentamista.

Maanrakennustöiden laajuuden määräytyminen

Maanrakennustöiden laajuus määräytyy tontin koosta, rakennettavien rakennusten koosta sekä pohjaolosuhteista. Maaperätutkimuksesta saat tiedot tontin maaperästä, kantavuudesta ja perustamistavasta. Maaperätutkimus kannattaa tehdä tontille hyvissä ajoin. Tiedot ovat tärkeitä kun arvioidaan perustus- ja maanrakennustöiden kustannuksia.

Maanrakennustöiden kustannukset

Maanvaraisen perustuksen maanrakennustöiden kustannus liikkuu 35 000 € – 50 000 € välillä. Paalutettavan ja tuulettuvan alapohjan maanrakennustöiden kustannus on arviolta 35 000 – 45 000€. Mikäli tontilla tarvitaan louhintaa, vakioperustukselle louhintatyöt ovat kustannuksiltaan n. 5000€ – 10 000€. Kantavan alapohjan teräspaalutuskustannus on n. 5000€ – 15 000€.

 Maanvaraisen perustuksen maanrakennustyöt  35 000 € – 50 000 €
 Paalutettavan ja tuulettuvan alapohjan maanrakennustyöt  35 000 € – 45 000 €
 Vakioperustuksen louhintatyöt  5 000 € – 10 000 €
 Kantavan alapohjan teräspaalutus 5 000 € – 15 000 €

Esitetyt kustannukset ovat suuntaa antavia. Jokainen tontti ja työmaa ovat yksilöllisiä ja vaativat omat toimenpiteensä pohjaolosuhteista riippuen.

Tontin olosuhteiden arviointi

Tonttia hankkiessa voi yrittää arvioida tontin pohjaolosuhteita silmämääräisesti seuraavia asioita:

  • Maanpinnalla kalliota näkyvillä = mahdollinen louhintatyö
  • Korkeuserot = haastavat perustustyöt
  • Tontti vanhaa peltomaata = mahdollinen teräspaalutus

Myös viereisten uusien rakennusten perustamistapa antaa suuntaa oman tonttisi pohjaolosuhteille.

Muuta huomioitavaa

Rakentaja voi pyytää tarjousta maanrakennustöistä maaperätutkimuksen ja arkkitehtikuvien pohjalta. Arkkitehtikuvissa on asemapiirros johon lattiakorko ja talon sijainti on määritelty.

Sujuvan rakennusprojektin yksi tärkeimmistä ja myös haasteellisimmista asioista on eri urakoitsijoiden aikataulujen yhteensovittaminen. ME-perustukset tarjoavat MAHTI-palvelua joka pitää sisällään perustus- ja maanrakennusurakoinnin yhdeltä toimijalta ns. avaimet käteen -ratkaisuna.

 

Olli Lehtorinne, ME-Perustukset Oy

 

Omatalolla perustukset kuuluvat muuttovalmiiseen ja sisustusvalmiiseen toimitukseen.

Videolla voit tutustua perustuksien tekoon.

 

 

Tilaa rakentajan pikaopas

 

 

 

  1. Toimitusjohtajan katsaus
  2. Omakotitalon hiilijalanjälki
  3. Talon rakentamisen kustannukset

Tilaa esitteemme