Mitä on BIM?

Tietomallintaminen eli BIM (Building Information Modeling) on ollut jo vuosia rakennusalan yksi keskeisimmistä ellei peräti keskeisin kehityssuunta ja tapa tehdä asioita. Mistä käytännössä on kyse ja miten se hyödyttää rakentamisen eri osapuolia?

Tieto ja mallintaminen – BIM

Sanassa tietomallintaminen on kaksi osaa: tieto ja mallintaminen. Pureudutaan seuraavaksi niihin tarkemmin.

Otetaan esimerkiksi rakennuksen seinä. Seinällä on mittatietojensa (pituus, paksuus, korkeus) lisäksi paljon muutakin tietosisältöä, kuten mistä rakennekerroksista se koostuu ja mitkä ovat sen erilaiset tekniset arvot. Perinteisessä, pelkästään piirustuksiin, luetteloihin ja erilaisiin selostuksiin perustuvassa toimintatavassa nämä tiedot sijaitsivat mainituissa materiaaleissa toisistaan irrallaan. Ei sinänsä, kyllä talot saatiin rakennettua mainitulla toimintamallilla ja saadaan edelleenkin.

BIM on tietoa

Tietomallintavassa suunnittelussa seinä on älykäs. Sillä on kaikki tieto itsessään ja tietomallinnusta tukeva CAD-ohjelmisto, kuten esimerkiksi CADS House osaa käsitellä seinää seinänä, ei vain kasana viivoja. Ohjelmisto osaa tuottaa tietomallista esimerkiksi määräluetteloita ja energiatodistuksia hyödyntäen seinien ja muiden tietomalliobjektien, kuten esim. tilojen teknisiä arvoja. Myös muut tietomalleja tukevat ohjelmistot pystyvät hyödyntämään tätä samaa, standardoitua tietoa. Yhteinen kieli on kansainvälinen avoin tiedonsiirtostandardi IFC.

BIM on 3D:tä

BIM tarkoittaa myös 3D-mallintamista. Rakennus ja kaikki siihen liittyvä talotekniikka 3D-mallinnetaan. Yhtä lailla siis sähkösuunnittelija mallintaa esimerkiksi kaapelihyllyt ja valaisimet ja LVI-suunnittelija ilmastointikanavat. Keskeinen hyöty tästä on ehdottomasti laadun parantuminen. Eri suunnittelijaosapuolet voivat tehdä 3D-mallien avulla ns. törmäystarkasteluja, eli esim. sähkösuunnittelija voi varmistua siitä, että hänen mallintamansa kaapelihyllyt eivät törmää ilmastointikanaviin ja päinvastoin. Kun kyseinen kaapelihylly tarvitsee reiän seinärakenteisiin, hoituu ”reikätilauskin” rakennesuunnittelijalta hyödyntäen tietomallia. Kyse on oikeastaan siitä, mitä erään rakennusyhtiön projektipäällikkö aikanaan totesi BIMin eduista: ”Mieluummin hiirellä kuin Hiltillä.” Siis, tehdään muutokset mieluummin tietokoneen ruudulla kuin työmaalla.

BIM mukana oman talosi suunnittelussa

Miten BIM näkyy ja hyödyttää sitten rakennuksen loppukäyttäjää? Ja erityisesti, kun lähestytään asiaa omakotitalorakennuttajan näkökulmasta ja niin, että jätetään huomioimatta ne laatuun ja kustannustehokkuuteen liittyvät parannukset, jotka luonnollisesti ”satavat myös asiakkaan laariin”. Ensinnäkin, oman tulevan kodin suunnitteluprojektissa 3D-mallit helpottavat asioiden hahmottamista. Jo tänä päivänä tarjolla on järjestelmiä, jossa loppuasiakas voi tarkastella oman tulevan kotinsa 3D-mallia naapuritalot sisältävässä virtuaalimallissa ja varmistaa vaikkapa olohuoneen ikkunan näkymät naapuritontille. Rakennuslupapuolella on Suomessa meneillään kehitysprojekteja, joiden tavoitteena on joidenkin vuosien päästä olla tilanteessa, jossa myös rakennuslupaprosessissa hyödynnetään tietomalleja ja näin myös tehostetaan ja nopeutetaan itse lupaprosessia.

BIM on tullut siis jäädäkseen suomalaiseen rakentamiseen. Tavoitteena viime kädessä laadukkaampi ja kustannustehokkaampi rakentaminen, työkaluina kehittyneet tietomallipohjaiset suunnittelu- ja rakentamisprosessit, yhteisenä kielenä IFC.

 

Tietomalliterveisin,

Jyrki Metsola Toimitusjohtaja Kymdata Oy

  1. Toimitusjohtajan katsaus
  2. Omakotitalon hiilijalanjälki
  3. Talon rakentamisen kustannukset

Tilaa esitteemme