Minkä lämmitysmuodon valitsisin ja muita mietteitä energiatehokkuudesta

Rakennushankkeeseen ryhtyvän yksi iso päätös on se, minkä lämmitysjärjestelmän hän taloonsa valitsee. Päätökseen vaikuttavat monet tekijät, kuten investointikustannukset, käyttövarmuus, tilantarve, energiankulutus sekä monet muut tekijät. Näihin kysymyksiin vastauksien löytäminen saattaa tuntua välillä toivottomalta, sillä luonnollisesti eri laitevalmistajat korostavat niitä oman järjestelmänsä etuja. Mitä kautta tätä pulmaa kannattaa siis lähteä ratkomaan? Eräs lähestymistapa on energialaskenta.

talon energialaskelma

Rakennusten energialaskelmat ja E-luku

Kaikille uusille rakennuksille on laadittava energialaskelmat (muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta). Energialaskelmien osana rakennukselle tehdään E-lukulaskelma ja tälle E-luvulle on olemassa tietty raja-arvo, minkä alle on päästävä, jotta talolle saadaan rakennuslupa. Tämä on siis ensimmäinen askel lämmitysmuodon valinnassa, eli on laitettava sellainen lämmitysjärjestelmä, jonka avulla rakennus täyttää tuon vaatimuksen. E-lukuun vaikuttaa moni tekijä, mutta niistä tärkein on lämmitysmuoto.

E-luvun laskennassa eri energiamuodoilla on kertoimet

Ensin lasketaan paljonko rakennus laskennallisesti kuluttaa sähköenergiaa, kaukolämpöenergiaa jne. ja sen jälkeen nuo energiamäärät kerrotaan näillä energiamuodonkertoimilla. Sähkön kerroin on kaikista suurin (1,7), jonka jälkeen tulevat fossiiliset polttoaineet (1,0), kaukolämpö (0,7) ja viimeisenä uusiutuvat polttoaineet (0,5). Näistä kertoimista johtuen on suoralla sähköllä lämpiävä talo kaikista vaikein saada täyttämään määräykset. Jos rakennuksen kaikki muut tekniset ominaisuudet (rakenteet, ilmanvaihto jne.) pysyvät samoina lämmitysmuotoa lukuun ottamatta, on E-luvun kannalta niiden ”paremmuusjärjestys” seuraava parhaasta huonoimpaan: maalämpöpumppu, puukattila, kaukolämpö, ilma-vesilämpöpumppu, poistoilmalämpöpumppu, öljykattila, sähkölämmitys. Tietenkin on olemassa myös muita lämmitysmuotoja, mitä tässä ei ole lueteltu ja erilaiset hybridijärjestelmät tekevät kovasti tuloaan markkinoille, mutta tässä suuntaa-antava järjestys.

Lämmitysjärjestelmäinvestoinnin kattavuuden arviointi

Tietenkin lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat myös muut asiat kuin energialaskennan läpimeno. Minkään laitteen 100 % toimintavarmuutta ei voi luvata ja esimerkiksi tilantarve mille tahansa näille järjestelmille on melko sama (pois lukien suuren puukattilat). Jäljelle jää siis investoinnin kannattavuuden arviointi. Esimerkiksi maalämpöpumpun investointikustannukset verrattuna sähkölämmitykseen ovat tuhansia euroja enemmän, mutta vastaavasti tulevaisuuden energialaskut tulevat olemaan huomattavasti pienemmät. Näillä tiedoilla voi investoinnille laskea suuntaa-antavan takaisinmaksuajan ja miettiä kannattaako se. Mitä suurempi talo, sitä lyhemmät takaisinmaksuajat energiatehokkaammilla lämmitysmuodoilla on, sillä lämmitysenergiantarve on suurempi.

Ilmanvaihdon ja rakennuksen muodon vaikutus energiatehokkuuteen

Entäs mikä muu vaikuttaa energiatehokkuuteen kuin lämmitysmuoto? Tällaisia asioita ovat esimerkiksi ilmanvaihto, rakennuksen muoto ja rakenteet. Nykyisin melkein poikkeuksetta uusiin omakoti- ja paritaloihin laitetaan koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Tästä syystä on energiatehokkuuden kannalta paljon merkitystä sillä, millainen tuo ilmanvaihtokone on. Mitä enemmän ilmanvaihtokone pystyy hyödyntämään poistoilmasta ottamaansa lämpöenergiaa sen parempi. Myös rakennuksen muoto vaikuttaa oleellisesti energiatehokkuuteen. Jos rakennuksessa on paljon ikkunapinta-alaa tai esimerkiksi useita erkkereitä, on rakennuksessa rakenteiden läpi johtuvia lämpöhäviöitä suhteessa asuinpinta-alaan enemmän kuin yksinkertaisemman muotoisissa taloissa.

Rakenteiden vaikutus energiatehokkuuteen

Viimeisenä isona kokonaisuutena energiatehokkuuteen liittyvät rakenteet. Kun rakenteet ovat riittävällä tasolla, ei niiden parantaminen tuo enää suuria kustannussäästöjä. Energiamääräyksissä on määritelty ns. vertailutaso rakenteille ja niitä parempien rakenteiden laittaminen taloihin todettiin mm. ympäristöministeriön tilaamassa FInZEB-hankkeessa kannattamattomaksi. Tietenkin poikkeuksia löytyy, mutta pääsääntönä perinteisesti energiatehokkaaksi mielletty lisäeristäminen ei välttämättä ole se kannattavin vaihtoehto.

Tässä oli muutamia ajatuksia lämmitysmuodon valinnan ja rakennuksen energiatehokkuuden kannalta. Nämä olivat hyvin yleisiä huomioita, ja on hyvä muistaa, että jokainen rakennusprojekti on aina erilainen, ja jokin sellainen joka jollekin toimii, ei välttämättä ole itselle se oikea ratkaisu. Yhtenä apuna näiden kysymysten parissa tietoa voi saada energialaskijalta, joka voi toteuttaa tarkastelulaskentaa juuri teidän taloprojektiinne.

Tutustu Omatalon talotekniikkaan!

Tilaa sisustus ja LVIS -esite

Me täällä Vesitaidossa laadimme vuosittain energialaskelmat noin 5 000 rakennukseen, joista uudispientaloja on noin 3 000 kappaletta. Olemme siis markkinajohtaja uudispientalojen energialaskennassa, joten osaamista ja kokemusta näiden asioiden parista löytyy. Teemme myös LVI-suunnittelua, joten energia-asioiden vieminen käytännönsuunnitteluun luonnistuu. Suunnittelussa teemojamme ovat asiakaslähtöinen suunnittelu ja nopea reagointi asiakkaan tarpeisiin.

Alma Koivu
Suunnittelujohtaja
Insinööritoimisto Vesitaito Oy

  1. Toimitusjohtajan katsaus
  2. Omakotitalon hiilijalanjälki
  3. Talon rakentamisen kustannukset

Tilaa esitteemme