Digitalisaatio mahdollistaa paremman palvelun myös talonrakennusalalla

Rakennusala on perinteinen ja jopa vanhanaikainen toimiala, mutta digitalisaatio on viime vuosien aikana ollut vahvasti näkyvillä myös meillä erilaisissa kehityshankkeissa. Digitaalisuuden avulla voidaan talonrakennusalalla kehittää nykyisiä toimintamalleja ja luoda myös kokonaan uusia, markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaspalvelussa, kuten myös itse rakentamisen prosesseissa.

Omatalo Evo 128

Erityisesti nyt digitaalisien palveluiden ja digitaalisen asiakaskokemuksen merkitys on korostunut vallitsevan tilanteen vuoksi. Olemme Omatalolla vastanneet viimevuodet digitalisaation murrokseen aktiivisesti liiketoimintaamme digitalisoimalla, niin suunnittelussa, työmaalla kuin koko asiakaskokemuksen kehittämisessä. Pystymmekin digitalisaation tuomien mahdollisuuksien ansiosta palvelemaan sinua monin tavoin entistä paremmin verkossa.

Miten palvelemme sinua paremmin harkitessasi rakentamista ja kartoittaessasi vaihtoehtoja?

Haluat varmaankin tutustua talomalleihimme ja talon rakentamiseen yleisesti ensin kodin rauhassa? Meidän tavoitteemme onkin palvella sinua tässä vaiheessa jo verkossa mm. tuottamalla sinulle lisätietoja talon rakentamisesta ja siihen liittyvistä asioista kuten kustannuksista, prosessin etenemisestä ja esimerkiksi lupakuvioista. Voit myös tutustua kotisohvallasi toteuttamiimme koteihin. Haluamme auttaa sinua rakentamispäätöksessäsi ja hälventää mahdollisia epävarmuustekijöitä sekä tarjota sinulle myös vaivattomia kanavia yhteydenottoon, silloin kun haluat keskustella rakentamisen ammattilaisen kanssa. Halutessasi voit keskustella Omamyyjän kanssa kätevästi myös etänä esimerkiksi Teams-palaverissa. Myös sopimuksien allekirjoittaminen hoituu halutessasi sähköisesti.

Miten palvelemme sinua paremmin kotisi suunnitteluvaiheessa?

Digitalisaation mahdollistajia ovat teknologiset innovaatiot ja niiden sovellutukset. Ne mahdollistavat mm. suunnittelussa parannuksia laatuun ja kustannustehokkuuteen liittyen, kun kodit esimerkiksi suunnitellaan 3D-maailmassa. Nykyisin käytössämme on myös useita digitaalisia työkaluja, joilla voimme olla yhteydessä projektin eri osapuoliin riippumatta fyysisestä sijainnista, mikä helpottaa suunnitteluvaihetta. Tarjoamme myös luonnossuunnitteluasiakkaillemme luonnoksen yhteydessä 3D-mallin, jota voit käyttää omalla älypuhelimellasi ja tutkia tulevaa kotiasi 3D-virtuaalimaailmassa. Tällöin kodin hahmottaminen suunnitteluvaiheessa helpottuu ja pystymme näin palvelemaan sinua aina entistäkin paremmin.

Digitalisaatio luo mahdollisuuksia

Asumisen ja rakentamisen helppous ja erilaiset älyteknologiat ovat selvästi nähtävissä olevia makroympäristön trendejä rakennusalalla. Rakennusala on perinteinen ja jopa vanhanaikainen toimiala, mutta digitalisaatio on viime vuosien aikana ollut vahvasti näkyvillä myös meillä erilaisissa kehityshankkeissa. Digitaalisuuden avulla voidaan talonrakennusalalla kehittää nykyisiä toimintamalleja ja luoda myös kokonaan uusia, markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaspalvelussa, kuten myös itse rakentamisen prosesseissa. Esimerkiksi aikataulujen ja materiaalivirtojen hallinta, rakennuslupien hakeminen, tiedon jakaminen sekä rakentamisen eri vaiheiden dokumentointi digitalisoituvat kovaa vauhtia. Jatkossakin rakentamisen ammattilaisia kuitenkin tarvitaan myös työmailla. Heidänkin on kuitenkin hallittava sähköisiä työkaluja ja järjestelmiä oikeellisen tiedon saamiseksi.

Erilaisten asumista helpottavien palveluiden määrä tulee kasvamaan ja se vaikuttaa myös pientalorakentamisen palveluiden tarjontaan asumisen vaatimuksien kasvaessa. Kodit tulevat olemaan entistä älykkäämpiä ja meidän on pystyttävä vastaamaan kysyntään tarjoamalla vallitsevien trendien mukaisia asumisratkaisuja sekä myös pystyttävä viestimään tarjoamamme lisäarvo asiakkaillemme. Digitalisaation edistäminen ei siis ole irrallinen kehitysprojekti, vaan koko liiketoiminnan läpi kulkeva kehityssuunta, jossa luodaan uusia toimintamalleja asiakas keskiössä.

Digitalisaatio tulee myös jatkossa muokkaamaan asumista. Esimerkiksi työpaikan fyysisen sijainnin merkitys pienenee etätyöskentelymahdollisuuksien jatkuvasti parantuessa. Tämä taas mahdollistaa monen unelman omakotitalosta rauhallisella asuinalueella, taajamassa tai jopa aivan maaseudulla.

Kiira Valta
Markkinointipäällikkö, Omatalo Oy

Lataa rakentajan pikaopas

  1. Digitalisaatio mahdollistaa paremman palvelun myös talonrakennusalalla
  2. Toimitusjohtajan katsaus
  3. Omakotitalon hiilijalanjälki

Tilaa esitteemme